Gruza E. Goc M. Moszczyński J

KRYMINALISTYKA - CZYLI RZECZ O METODACH ŚLEDCZYCH

Kryminalistyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin prawniczych.

Praktycznie każde osiągnięcie naukowe, które może przyczynić się do identyfikacji sprawcy, rozwiązania sprawy kryminalnej, wspomagać profilaktykę kryminalną, jest wykorzystywanie w kryminalistyce. Stąd też konieczne i potrzebne jest ciągle uaktualnianie tej wiedzy, aktualizowanie podręczników, skryptów czy opracowań.

Jest to zadanie o tyle trudne, że w kryminalistyce wykorzystuje się wiedzę związaną nie tylko ze zwalczaniem przestępstw i innych patologii społecznych, a także - z psychologią sądową, medycyną czy naukami przyrodniczymi, społecznymi, technicznymi.

Oddawanej do rąk Czytelnika publikacji przyświecają dwa podstawowe cele - zawiera ona najbardziej aktualną wiedzę, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć tej nauki, oraz przekazuje ją w sposób systematyczny i przystępny dla potencjalnego odbiorcy.

Recenzja podręcznika autorstwa Ewy Gruzy, Mieczysława Goca i Jarosława Moszczyńskicgo pt.: KRYMINALISTYKA - CZYLI RZECZ O METODACH ŚLEDCZYCH

Recenzowana praca składa się z 27 rozdziałów merytorycznych i wstępu. Zawiera ona wiedzę niezbędną do nauczania przedmiotu kryminalistyka, wchodzącego w skład nauk penalnych. Autorzy podjęli trud naukowego przedstawienia szeregu nowoczesnych metod rozpoznawania i ścigania przestępczości kryminalnej. Zawiera ona najnowsze osiągnięcia nauki kryminalistyki zarówno w aspektach teoretycznych, jak i eksperckich, tj. praktycznych.
Na tle innych podręczników, recenzowana praca wyróżnia się skondensowaną wiedzą merytoryczną, ujmującą niezwykle obszerną wiedzę z zagadnień kryminalistyki.
Praca jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców: studentów prawa i administracji, szkół policyjnych i ochrony mienia, policjantów, prokuratorów i sędziów, a także dziennikarzy śledczych i wszystkich tych, których interesują najnowocześniejsze osiągnięcia nauki mającej na celu przeciwdziałanie przestępczości, czyli w działaniach rozpoznawczych, dowodowych i wykrywczych. Taką tezę łatwo uzasadnić ponieważ podręcznik:

 1. obejmuje zarówno zagadnienia taktyki jak i techniki kryminalistycznej, które przedstawiono w odpowiednich proporcjach;
 2. w sposób wyważony i obiektywny przedstawia zarówno współczesny stan nauki, zagadnienia dotyczące teorii poszczególnych dziedzin kryminalistyki, jak i praktyczne aspekty postępowania z poszczególnymi rodzajami śladów i ich wykorzystywania w działaniach śledczych;
 3. uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy zarówno rangi ustawowej (kodeksy i inne ustawy) oraz szczegółowe rozporządzenia i instrukcje, w tym również wydane przez resorty sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji oraz Komendanta Głównego Policji dotyczące przykładowo: metodyki daktyloskopowania, badań osmologicznych, czy też oględzin miejsca przestępstwa;
 4. uwzględnia najnowsze trendy i osiągnięcia zarówno taktyki jak i techniki kryminalistycznej, w tym najbardziej aktualne zagadnienia, jak: badania DNA, przestępczość komputerową, nietypowe metody identyfikacji osób, takie jak:
  ślady czerwieni wargowej, zębów, ucha itp.;
 5. uwzględnia potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na miarę aktualnych trendów przestępczości poprzez szerokie omówienie niezwykle istotnych zagadnień: oględzin, badań dokumentów, śladów użycia broni palnej, śladów daktyloskopijnych itp.;
 6. naukowo porządkuje i systematyzuje terminologię kryminalistyczną w tym zwłaszcza w obszarze zagadnień obejmujących ekspertyzy, identyfikację kryminalistyczną ślady kryminalistyczne itp.;
 7. zawiera usystematyzowane wiadomości, podane w odniesieniu do śladów kryminalistycznych wg następującej kolejności: pojęcie określonych rodzajów śladów, sposoby ich ujawniania i zabezpieczania, z uwzględnieniem wybranych rodzajów zdarzeń, np.: zgwałcenie, wybuchy, pożary, zatrucia, wypadki drogowe, a także metody badań kryminalistycznych i ich dokumentowanie w formie ekspertyz.

Z punktu widzenia dydaktyki podkreślić należy, iż recenzowany podręcznik łączy doskonale walory dydaktyczne z rzetelnie zaprezentowaną wiedzą kryminalistyczną. Na pozytywną ocenę podręcznika, w ujęciu kompleksowym, składa się zatem:

 1. przejrzysty, zrozumiały i syntetyczny sposób przekazania informacji o nawet tak skomplikowanych badaniach, jakimi są badania wariograficzne, biologiczne i fizykochemiczne; na czym polega modus operandi przestępstw komputerowych i wiele innych;
 2. bardzo bogaty i dobrze dobrany materiał poglądowy;
 3. sięga do doniesień z najnowszej zagranicznej i krajowej literatury przedmiotu, przy jednoczesnym uwzględnieniu rysu historycznego poszczególnych działów kryminalistyki;
 4. uwzględnia szczegółowe informacje o funkcjonowaniu kryminalistycznych baz danych, jak np. AFIS, Baza Genetyczna, ASIB, które odgrywają coraz większą rolę w procesie wykrywczym. (...)

Nie bez znaczenia dla potrzeb wydania i dużego zainteresowania tym podręcznikiem jest fakt, że aktualnie kryminalistyka stała się dyscypliną popularną i dość "medialną". Zainteresowanie tą nauką pobudzają nie tylko bieżące wydarzenia, o których donoszą media, a związane z popełnianymi i wykrywanymi przestępstwami, ale też liczne, bardzo modne kryminalne seriale telewizyjne czy książki sensacyjne. Wszystko to powoduje, że nie tylko osoby związane z tą sferą funkcjonowania prawa chcą się więcej dowiedzieć o taktycznych i technicznych metodach popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, ale także zwykli czytelnicy czy pasjonaci filmów sensacyjnych. Wciąż jednak kryminalistyków myli się z kryminologami, a ekspertów badania pisma z grafologami.
Kryminalistyka jest także bardzo popularnym przedmiotem wykładanym na wszystkich uczelniach wyższych kształcących prawników czy administratywistów, a także na kierunkach specjalizujących w problematyce bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego. Właśnie dla tak szerokiego grona odbiorców skierowany jest recenzowany podręcznik, który napisany został przystępnym językiem, łatwo zrozumiałym, a więc także dla osób, które zawodowo nie są związane z kryminalistyką.
Podręcznik zawiera wiedzę starannie wyselekcjonowaną i usystematyzowaną. W pracy tej łączy się wątki stricte procesowe, z tymi które dotyczą psychologii sądowej, medycyny sądowej i kryminalistyki.
Autorzy umiejętnie prowadzą czytelnika przez tajemnice śledztw i dochodzeń, od pierwszych chwil, tj. kiedy organy ścigany otrzymują informację o popełnionym przestępstwie. Logicznie ukazują kolejne kroki: od źródeł informacji o przestępstwie oraz pierwsze czynności śledcze na miejscu zdarzenia, poprzez taktykę prowadzenia postępowania przygotowawczego, wykonywania pierwszych czynności procesowo-kryminalistycznych, skomplikowanych przedsięwzięć operacyjnych, pułapek kryminalistycznych, aż do pracy biegłych, rodzajów ich wiadomości specjalnych i wykonywanych przez nich ekspertyz, czy profilowania kryminalnego, mającego tak istotne znaczenie w ściganiu seryjnych zabójców.

Prof. dr hab. Jerzy Wojciech Wójcik

Wyższa Szkola Informatyki
Zarządzania i Administracji
w Warszawie

Podyskutuj o książce
Kup w:
Znajdź na aukcji: AUKCJE ŚWISTAK.PL: KRYMINAŁY
:: Beletrystyka
:: Podręczniki
:: Wspomnienia
:: Kryminały
:: Inne
:: Po angielsku

W dziale "Podręczniki":
:: Kryminalistyka
:: Medycyna sądowa
:: Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych
:: Vademecum technika kryminalistyki
:: Więźniowie niebezpieczni
:: Śmierć samobójcza
:: Elementy balistyki - dla dociekliwych i nie tylko dla myśliwych
:: Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Wszystko co żyje pragnie pokoju : w czasie kiedy trawi uplowaną zdobycz"


GALIEL@WEBGROUP 2005