Wokół problematyki dokumentu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Felusiowi

Prezentowany tom - będący wyrazem uznania dla Profesora Antoniego Felusia - dotyczy obszarów badawczych współczesnej kryminalistyki. Zawarte w nim artykuły nawiązują do zagadnień związanych z kryminalistycznym badaniem dokumentów i innych dziedzin identyfikacji kryminalistycznej, teorii opiniowania na użytek organu wymiaru sprawiedliwości oraz historii i nauczania kryminalistyki. Poruszana problematyka, poza aspektami poznawczym i dydaktycznym, znajduje istotne zastosowanie w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Autorami większości artykułów ujętych w niniejszym tomie są pracownicy naukowi będący jednocześnie praktykami w pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Brunon Hołyst - "Kryminalistyka"

Z okładki: "...Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień kryminalistyki. W kolejnym wydaniu Autor uwzględnił najnowsze osiągnięcia techniki i taktyki kryminalistycznej. W szerokim zakresie omówił te zmiany legislacyjne, które mają związek ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości.
Nowoczesny podręcznik, jakim bezsprzecznie jest niniejsze wydanie, rejestruje nie tylko zachodzące zmiany, lecz także inspiruje podjęcie nowych koncepcji w zakresie represji i profilaktyki. Nowe „okienka problemowe" pozwalają lepiej poznać mechanizmy działania organów ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości..."

Jak dla mnie - lektura obowiązkowa.

 

 

Tadeusz Hanausek - "Kryminalistyka, zarys wykładu"

Podręcznik z serii akademickiej, przeznaczony dla studentów prawa. Jak pisze sam Autor: "...Czytelnik nie znajdzie w tym podręczniku ani szczegółowych opisów metodyki przeprowadzania wszelkich ekspertyz z zakresu kryminalistyki, ani wyczerpującej analizy aktualnego stanu przestępczości. Znajdzie natomiast punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań rozwiązania istotnych dla niego problemów z tej dziedziny..."

 

 

"Ekspertyza sądowa" - dzieło zbiorowe

Podręcznik ten to unikalne dzieło 22 autorów, wybitnych specjalistów w zakresie nauk sądowych. 
Książka zawiera omówienie - z punktu widzenia biegłego - takich ekspertyz, jak: antropologiczna, daktyloskopijna, mechanoskopijna, traseologiczna, balistyczna, fizykochemiczna, dokumentów, osmologiczna, fonoskopijna, poligraficzna (wariograficzna), biomechaniczna, toksykologiczna, 
alkohologiczna, genetyczna, psychologiczna oraz wypadku drogowego. Uzupełnienie stanowią rozdziały dotyczące metodyki opiniowania, statystycznej interpretacji wyników ekspertyzy oraz zapewnienia jakości ekspertyzy sądowej.

 

 

"Kryminalistyka" - pod redakcją Jana Widackiego

 

Z okładki: "Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. (...) Uwzględnia wyniki nowych badań eksperymentalnych w najnowszej kryminalistyce, (...) stanowiąc w pełni zaktualizowane studium przedmiotu..."

Mariusz Kulicki, Violetta Kwiatkowska-Darul, Leszek Stępka
"Kryminalistyka Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej"

Z okładki:


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich oraz słuchaczy szkół policyjnych. Niewątpliwie będzie przydatny prawnikom praktykom. Uwzględnia aktualny stan wiedzy kryminalistycznej teorii i praktyki oraz legislacji.


Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wacław Brzęk, Jarosław Moszczyński: "Kryminalistyka"

Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się publikacja pt. "Kryminalistyka"
Książka stanowi zwarte kompendium wiedzy uzmysławiającej studentowi realia procesu karnego - a aplikantom, prokuratorom czy sędziom wskazuje, jak dana czynność powinna być praktycznie wykonana. Podręcznik po przedstawieniu w części I ogólnych zagadnień teoretycznych kryminalistyki, w części II prezentuje przegląd poszczególnych działów techniki kryminalistycznej. W części III ukazane są podstawowe problemy taktyki kryminalistycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie miejsca zdarzenia.

:: Beletrystyka
:: Podręczniki
:: Wspomnienia
:: Kryminały
:: Inne
:: Po angielsku

W dziale "Podręczniki":
:: Kryminalistyka
:: Medycyna sądowa
:: Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych
:: Vademecum technika kryminalistyki
:: Więźniowie niebezpieczni
:: Śmierć samobójcza
:: Elementy balistyki - dla dociekliwych i nie tylko dla myśliwych
:: Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Życie jest ciągiem następujących po sobie chwilowych rozwiązań.— Terry Pratchett"


GALIEL@WEBGROUP 2005