Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"III Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UR"

Koło Naukowe Prawa Karnego Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego "IUSTITIA" ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencje Naukową "III Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego", która odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia 2009 roku w Rzeszowie.

Po raz pierwszy "Dni Kryminalistyki" miały miejsce 4 - 5 czerwca 2007 r. Udział
w niej wzięli m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi, a także studenci prawa z Uniwersytetu w Białymstoku. Sukces konferencji sprawił, że KNPK "IUSTITIA" postanowiło z tego jednorazowego, w założeniu, przedsięwzięcia, uczynić projekt cykliczny, organizowany corocznie.

W 2008 roku na skutek dużego zainteresowania, organizatorzy postanowili wydłużyć czas trwania konferencji do trzech dni (8 - 10 maja 2008 r.), a także opublikować referaty uczestników konferencji. Oprócz specjalistów z dziedziny kryminalistyki, szansę wypowiedzenia się poprzez wygłoszenie referatu mieli także studenci. Z przyjemnością gościliśmy przedstawicieli najrozmaitszych ośrodków akademickich z całej Polski.

Program naukowy konferencji adresowany był głównie do studentów prawa, teoretyków
i praktyków z dziedziny kryminalistyki, ale przystępna i ciekawa forma pozwoliła również "laikom" zapoznać się z niektórymi zagadnieniami, a także problemami tej nauki pomocniczej prawa karnego. Warto zaznaczyć, że przysłuchiwać się obradom mogła każda osoba, która wyraziła taką chęć, a wskutek dobrej promocji tego przedsięwzięcia w mediach oraz na Wydziale Prawa UR, mieszcząca ponad sto osób sala konferencyjna Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, niejeden raz została wypełniona niemalże po brzegi. Ukazała się też licząca ponad 160 stron publikacja książkowa, zawierająca niektóre referaty wygłoszone podczas konferencji.

Koło Naukowe Prawa Karnego Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego "Iustitia", bogatsze w doświadczenia dwóch poprzednich lat, postanowiło podtrzymać chlubną tradycję i zorganizować "III Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego". Chcąc jeszcze bardziej podnieść rangę projektu, w tym roku planujemy zaproszenie najwyższej klasy specjalistów z dziedziny kryminalistyki, tak teorii jaki i praktyki. Z konferencji wydana zostanie publikacja w formie książkowej, którą otrzyma każdy uczestnik "III Dni Kryminalistyki". Spodziewamy się, że różnorodna tematyka, ciekawi goście, jak również odpowiednia promocja w mediach i środowisku naukowym, zaowocuje udziałem w konferencji jeszcze większej, niż w przeszłości, liczby osób z rozmaitych środowisk.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objeli dotychczas:

  • Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
  • JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego -prof. dr hab. Stanisław Uliasz
  • Dziekan WPiA UR -prof. dr hab. Stanisław Sagan
  • Prezydent Miasta Rzeszowa - Tadeusz Ferenc
  • Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - Bogumiła Burda
  • prof UR - dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

Mamy głęboką nadzieję, że po raz kolejny przedsięwzięcie to nie tylko stanie się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń, ale przede wszystkim przyczyni się do poszerzenia wiedzy uczestników z zakresu kryminalistyki oraz zaowocuje wzmocnieniem współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi i instytucjami specjalistycznymi w Polsce.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
"III Dni kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego" prosimy o przesyłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej adres:
knpk.iustitia@gmail.com

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo już wkrótce na stronie:
www.dnikryminalistyki.blogspot.com

Organizatorzy

 

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Jeżeli potrafisz zachować spokój wtedy gdy wszyscy szaleją, to znaczy że nie rozumiesz problemu." - Prawo Fast Billa


GALIEL@WEBGROUP 2005