strona: 1, 2, 3

Innym czynnikiem wpływającym na widzenie barw jest oświetlenie. W zależności od intensywności oświetlenia mogą zanikać barwy przedmiotów (tak się dzieje w bardzo słabym świetle) lub też zmieniać się w oświetleniu neutralnym, sztucznym żarowym, neonowym czy halogenowym.9 Spostrzegane o zmroku barwy ciepłe (czerwona, pomarańczowa, żółta) wydają się ciemniejsze (czerwień prawie czarna), a barwy zimne (niebieska, zielona) - jaśniejsze (tzw. zjawisko Purkyniego). Barwy ciepłe, zwłaszcza żółta widziana w świetle dziennym, wydają się bardziej jasne niż barwy zimne. 10

 

Na postrzeganie barw wpływa również odblask kontrastowego barwnego tła, na którym dany przedmiot występuje, wielkość przedmiotu, czy materiał z jakiego został wykonany. Na percepcję barw wpływają też inne czynniki, które nie są związane z wadliwą budową poszczególnych narządów zmysłów człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o zmiany w aktywności organizmu, w tym stan zmęczenia, przeżywane procesy emocjonalne, a także równoczesne działanie różnych bodźców na inne zmysły, działanie substancji chemicznych czy wiek człowieka.11

Do ważnych elementów składających się na właściwe widzenie, w szczególności głębi i odległości jest umiejętność spostrzegania i oceny ruchu.

Wiele problemów przysparza świadkom ocena prędkości. Jej prawidłowość zależy od wielu czynników, np. od doświadczenia osoby, od okoliczności czynienia obserwacji - czy patrzący był w ruchu czy bezruchu, odległości z jakiej dokonywano spostrzeżeń oraz wielkości obiektu.12

Stosunkowo najbardziej złożoną sytuację spotyka się wtedy, gdy człowiek znajdujący się w poruszającym się pojeździe ma za zadanie ocenienie szybkości innego obiektu będącego w ruchu. Przeprowadzono eksperymenty, w którym obserwatorzy jadący w jednym samochodzie obserwowali inny, nadjeżdżający z przeciwnego kierunku, przy czym oba pojazdy jechały z pewną ustaloną z góry prędkością. Okazało się, iż trafne określenie szybkości nadjeżdżającego z przeciwka samochodu sprawiało badanym wiele trudności. 13 Ruchomy obiekt spostrzegany jest znacznie łatwiej na tle innych przedmiotów niż w otwartej przestrzeni. Percepcja ruchu w hałasie łączy się zwykle z przecenieniem szybkości ruchu obiektu.14

Większość zeznań jest ukształtowanych w oparciu o doznania wzrokowe. Jeśli wzrok osoby, która obserwuje zdarzenie funkcjonował prawidłowo można założyć, że poczynione przez nią spostrzeżenia właściwie odzwierciedlają rzeczywistość. Jeżeli świadek dotknięty był jakąś wadą wzroku, to spostrzeżenia, których dokonywał oceniać należy ostrożnie i krytycznie, w szczególności, gdy dotyczy to krótkowidzów. Ważne jest, aby dokładnie ustalić, czy krótkowidz obserwował interesujące zdarzenie w szkłach korekcyjnych, soczewkach kontaktowych czy też nie, jak poważna jest wada wzroku, czy ma dobrze dopasowane szkła i czy osiąga w nich pełną zdolność widzenia. Większość sytuacji, będących przedmiotem postępowań obserwowanych jest z pewnej odległości, dlatego ustalenie warunków obserwacji przez świadków dotkniętych krótkowzrocznością ma szczególnie ważne znaczenie. W przypadkach wątpliwości, dla większej wiarygodności świadka można przeprowadzić badania ostrości wzroku, z uwzględnieniem warunków i okoliczności obserwacji.15


9 -loc. cit.
10- M. Ciosek: Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydaw. Prawn. LexisNexis, Warszawa 2003, s. 107.
11 - Gruza: op. cit., s. 65.
12 - Ibidem, ss. 66 i n.
13 - B. Hołyst: Psychologiczne i społeczne determinanty zeznań świadków, PWN, Warszawa 1989, s.70.
14 - Ciosek: op. cit., s. 107.
15 - Gruza: op. cit., s.61.

strona: 1, 2, 3
Skomentuj artykuł na forum

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Wiedzieć nie znaczy rozumieć" - Juliusz Cezar


GALIEL@WEBGROUP 2005