strona: 1, 2

Kryminalistyczne badania śladów pamięciowych
Edward Lewandowski, Łukasz Lewandowski

www.badaniapoligraficzne.pl

Przykład nr 4.


W badaniu wykorzystano test potwierdzający. Oskarżony podczas rozprawy stwierdził, że nigdy wcześniej nie widział pokrzywdzonej, że po raz pierwszy zobaczył ją dopiero na sali sądowej. Jednocześnie okoliczności sprawy były takie, że trudno byłoby przypuszczać, aby oskarżony zarówno samego wydarzenia jak i pokrzywdzonej nie zapamiętał. Pytanie nr 4 dotyczy okresu, kiedy dokonano przestępstwa. Pytanie nr 6 dotyczy okresu, kiedy oskarżony zobaczył oskarżoną na sali sądowej. Sam test miał na celu ustalenie jakie ślady pamięciowe i emocjonalne odnośnie pierwszego, bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzoną zarejestrowane są w systemie nerwowym badanego. Największe zmiany emocjonalne w ciśnieniu tętniczym krwi i odruchu skórno-galwanicznym wystąpiły po zadaniu pytania nr 6, co należy interpretować, że badany, według swojej wiedzy, po raz pierwszy zobaczył pokrzywdzoną w okresie wymienionym w tym pytaniu.
W badaniu tym ustalono, jaki ślad pamięciowy i emocjonalny odnośnie czasu pierwszego zetknięcia się badanego z pokrzywdzoną zarejestrowany jest w jego systemie nerwowym. Ślad ten jest trwały i możliwy do ujawnienia w kolejnych badaniach poligraficznych, gdyby zaszła potrzeba ich powtórzenia.

Przykład nr 5.


W badaniu wykorzystano test potwierdzający. Pokrzywdzony, kilka miesięcy po zaistniałym przestępstwie, podczas przeglądania zdjęć zgromadzonych w kartotece policyjnej, rozpoznał badanego, jako sprawcę napadu rabunkowego. Rozpoznał go między innymi po charakterystycznych wąsach. Podczas rozprawy oskarżony oświadczył, że wąsy zgolił dwa lata wcześniej niż dokonano napadu popełnienie, którego mu zarzucono. Pamiętał to doskonale, gdyż powodem usunięcia zarostu było wydanie przez prokuraturę listu gończego, na którym była jego podobizna z wąsami. Wąsy zgolił, aby utrudnić rozpoznanie go. Pytanie nr 5 dotyczy okresu, kiedy oskarżony, według jego oświadczenia, zgolił wąsy. Pytanie nr 7 dotyczy okresu, kiedy dokonano napadu rabunkowego o dokonanie, którego badanego oskarżono.
Największe zmiany emocjonalne w ciśnieniu tętniczym krwi i odruchu skórno - galwanicznym wystąpiły po zadaniu pytania nr 5, co należy interpretować, że badany, według swojej wiedzy, nie nosił wąsów od okresu wymienionego w pytaniu nr 5.
W badaniu tym ustalono, jaki ślad pamięciowy i emocjonalny odnośnie okresu, od którego badany nie nosił wąsów zarejestrowany jest w jego systemie nerwowym. Ślad ten jest trwały i możliwy do ujawnienia w kolejnych badaniach, gdyby zaszła potrzeba ich powtórzenia.

Przykład 6.


Niekorzystne warunki, jak znaczny upływ czasu czy też wielokrotny udział w czynnościach procesowych, nie przekreśla możliwości przeprowadzenia kryminalistycznych badań śladów pamięciowych. Należy jednak pamiętać, że wielokrotne przesłuchania i rozpytania pod kątem zarzucanych czynów, przedstawienie zarzutów, skierowanie aktu oskarżenia do sądu, uczestniczenie w rozprawie sądowej, skazanie w I instancji powoduje również powstanie śladów pamięciowych i emocjonalnych związanych z wyjaśnianym zdarzeniem. Z powyższych względów nie można wykluczyć, że przy badaniu niektórych osób ewentualne zmiany emocjonalne występujące po zadaniu pytań krytycznych mogą być spowodowane powyższymi przeżyciami, a nie dokonaniem zarzucanego im czynu.
Kolejny przykład dotyczy brutalnego zabójstwa starszego małżeństwa. Badania przeprowadzono ponad 13 lat po dokonaniu tej zbrodni. Poddanie się badaniom poligraficznym zaproponowano osobom, które dysponowały kluczami do domu lub też w każdej chwili mogły być do niego wpuszczone. Wskazywał na to sposób popełnienia przestępstwa. Podczas śledztwa dosyć precyzyjnie ustalono czas dokonania zabójstwa. Wszystkie badane osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków w ciągu kilkunastu godzin od ujawnienia zbrodni. Opisały one m.in. gdzie przebywały i co robiły w tym czasie.
Jeden z wykorzystanych testów dotyczył właśnie miejsca, w którym badane osoby przebywały w czasie, gdy dokonano zabójstwa. Pytanie nr 4 dotyczy przebywania badanej osoby w domu rodziców w czasie gdy zostali pozbawieni życia. Pytanie nr 5 dotyczy miejsca w jakim badana osoba miała, według jej oświadczenia, przebywać w czasie kiedy zostali pozbawieni życia jej rodzice.
Po zadaniu pytania nr 4, dotyczącego pobytu w domu rodziców w czasie zabójstwa nie zarejestrowano istotnych zmian emocjonalnych. Zdecydowanie największe zmiany emocjonalne wystąpiły za to po zadaniu pytania nr 5, tj. czyli wymienieniu miejsca, jakie podał badany, jako to, w którym przebywał w krytycznym czasie. Widoczne są zmiany zarówno w odruchu skórno-galwanicznym, jak i w ciśnieniu tętniczym krwi.
Trudno sobie wyobrazić, aby w systemie nerwowym badanego nie były zarejestrowane ślady pamięciowe i emocjonalne w przypadku, gdyby był on świadkiem albo sprawcą zabójstwa swoich rodziców. Pozostałe pytania dotyczyły innych, prawdopodobnych miejsc, w których badani mogli przebywać.
W badaniu doszło do ustalenia jaki ślad pamięciowy i emocjonalny związany z miejscem pobytu badanej osoby w czasie, gdy dokonano zabójstwa, jest zarejestrowany w jej systemie nerwowym. Ślad ten jest trwały i możliwy do ujawnienia w kolejnych badaniach, gdyby zaszła potrzeba ich powtórzenia.

Przykład nr 7.


Badany powiadomił policję, że 6 stycznia 2008 roku zauważył, że na parkingu przed budynkiem gdzie mieszka nie ma jego samochodu marki Skoda. Samochodem tym jeździł 5 stycznia do godziny 14,00 i następnie zaparkował go na parkingu przed domem gdzie mieszka. Ostatni raz widział ten samochód około godziny 21, 00 w dniu 5 stycznia. Jest przekonany, że samochód ten został mu skradziony. Nie wie, kto to zrobił.
Funkcjonariusz policji prowadzący postępowanie przygotowawcze wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży samochodu wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Jednym z podstawowych powodów podjęcia takiej decyzji była notatka urzędowa. Wynika z niej, że policja posiada "dowody operacyjne", z których wynika, że W. T. złożył fałszywe zawiadomienie o przestępstwie celem wyłudzenia odszkodowania a samochód w rzeczywistości sprzedał albo porzucił.
Pytanie nr 3 brzmiało "Czy pana samochód został przez pana porzucony?", pytanie nr 5 brzmiało "Czy samochód został panu skradziony?", pytanie nr 7 brzmiało "Czy sprzedał pan swój samochód?"
Zdecydowanie największe zmiany emocjonalne wystąpiły po zadaniu pytania nr 5. Widoczne są wyraźne zmiany emocjonalne w odruchu skórno galwanicznym i ciśnieniu tętniczym krwi.
W badaniu doszło do ustalenia jaki ślad pamięciowy i emocjonalny związany z utratą samochodu, jest zarejestrowany w systemie nerwowym badanej osoby. Daje to podstawy do przyjęcia, że badany złożył zawiadomienie o kradzieży samochodu zgodnie z prawdą a wersja przyjęta przez policję jest błędna. Ślad ten jest trwały i możliwy do ujawnienia w kolejnych badaniach, gdyby zaszła potrzeba ich powtórzenia.

Przykład nr 8.


Badany został pomówiony o żądanie i przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z uwagi na stanowisko jakie zajmował mogło to wyeliminować koncern, w którym pracował z walki o bardzo korzystne kontrakty. Przeciwko badanemu zostało wszczęte postępowanie karne. Badany przyznał, że utrzymywał przez kilka miesięcy kontakty na gruncie zawodowym z pomawiającym go mężczyzną, nawet dwa lub trzy razy otrzymał od niego drobne prezenty o symbolicznej wartości.
Pytanie nr 5 dotyczyło otrzymania od pomawiającej go osoby pieniędzy. Pytania nr 3 i 8 dotyczyły otrzymania drobnych prezentów rzeczowych. Jak widać zdecydowanie większe zmiany emocjonalne wystąpiły po zadaniu pytań nr 3 i 8 niż po zadaniu pytania nr 5. Daje to podstawę do przyjęcia, że badany nie przyjął od pomawiającej go osoby żadnych pieniędzy. W badaniu tym ustalono, jakie ślady pamięciowe i emocjonalne odnoście przyjęcia korzyści materialnych zarejestrowane są w systemie nerwowym badanego. Ślad ten jest trwały i możliwy do ujawnienia w kolejnych badaniach, gdyby zaszła potrzeba ich powtórzenia.

Przykład nr 9.


Badany mężczyzna został oskarżony przez znajomą o zmuszenie jej siłą i groźbami do odbycia stosunku seksualnego. Pytanie nr 4 brzmiało "Czy do stosunku seksualnego doszło z inicjatywy pana znajomej?", pytanie nr 5 brzmiało "Czy do stosunku doszło z pana inicjatywy?". Zdecydowanie większe zmiany emocjonalne wystąpiły po zadaniu pytania nr 4 co daje podstawy do przyjęcia, że do stosunku seksualnego badanego z pomawiającą go kobietą doszło z jej inicjatywy. Wyklucza to element gróźb i użycia siły w celu zmuszenia do odbycia stosunku seksualnego.
Ślad ten jest trwały i możliwy do ujawnienia w kolejnych badaniach, gdyby zaszła potrzeba ich powtórzenia.

Edward Lewandowski - prawnik, przez 17 lat pracownik pionu dochodzeniowo-śledczego organów ścigania. Od listopada 1990 roku prowadzi badania poligraficzne (wariograficzne) w sprawach personalnych jak i kryminalnych (w tym i dla organów ścigania). Dotychczas przeprowadził badania około 5 tysięcy osób, wykonując kilkadziesiąt tysięcy testów. Prowadzi unikalne w skali kraju badania osób fałszywie pomawianych. Swoje artykuły publikuje w Problemach Kryminalistyki, Współczesnych Problemach Kryminalistyki oraz European Polygraph.

Łukasz Lewandowski - magister Wydziału Zarządzania UW, badania poligraficzne prowadzi od 2003 roku. Przeprowadził ich około tysiąca. Specjalizuje się w badaniach dla firm, w szczególności w sprawach kradzieży, oszustw, szpiegostwa gospodarczego, sabotażu pracowniczego i korupcji. Autor m. in. pracy pod tytułem Badania poligraficzne w stosunkach pracy. Swoje artykuły publikuje w Współczesnych Problemach Kryminalistyki oraz European Polygraph.

W ramach prowadzonych przez nas badań oferujemy unikalne w skali kraju możliwości wykorzystywania kryminalistycznych badań poligraficznych śladów pamięciowych wobec osób fałszywie pomawianych, m.in. o korupcje, jak i wobec osób oskarżanych o udział lub związek z jakimikolwiek działaniami przestępczymi, których się nie dopuściły. Swoją rolę znajdujemy przede wszystkim w sytuacjach, kiedy praktycznie jedynym dowodem przestępstwa są zeznania osób związanych ze sprawą, ewentualnie świadków oraz w sytuacjach kiedy stronom lub jednej ze stron zależy na szybkim wyjaśnieniu sprawy lub swojego udziału albo jego braku w zdarzeniu w sprawie którego toczy się postępowanie.

strona: 1, 2

Skomentuj artykuł na forum

 

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek.— Terry Pratchett"


GALIEL@WEBGROUP 2005