strona: 1, 2

Justyna Karkus

POKAŻ MI SWÓJ SZKIELET A POWIEM CI KIM JESTEŚ

Niektóre poważne schorzenia i urazy wymagają leczenia z zastosowaniem metalowych wszczepów chirurgicznych (śrub, płytek, rozruszników, endoprotez stawów i in.). Te wprowadzone do organizmu ciała obce również mogą zostać wykorzystane w celu ustalenia tożsamości. Wskazane jest jednak indywidualne sygnowanie każdego implantu. Możliwe byłoby wtedy stworzenie rejestru osób z wszczepami. Wprowadzenie do systemu kodu identyfikacyjnego implantu pochodzącego z ciała osoby o nieznanych personaliach, pozwoliłoby w krótkim czasie pozytywnie ją zidentyfikować.

Pomocniczo do identyfikacji grupowej zwłok mogą przyczynić się zmiany w kośćcu powstałe w związku ze specyfiką wykonywanego zawodu. U pracowników długotrwale poddawanych mikrowstrząsom (krawcy, pianiści, stomatolodzy, osoby pracujące narzędziami udarowymi) dochodzi do powstania choroby wibracyjnej. Powstałe na jej skutek zmiany degeneracyjne kości i stawów zlokalizowane są głównie w jednej, dominującej dłoni.

Aktywność zawodowa może odcisnąć piętno nie tylko na szkielecie, na zębach również. Łatwe do diagnozy są profesje takie jak piekarz i cukiernik. W tych grupach dochodzi do silnego odwapnienia zębów na skutek dużej ilości kwasów organicznych powstających pod wpływem rozkładania przez bakterie węglowodanów stale osadzających się w ustach. U przedstawicieli innych zawodów można zaobserwować uszkodzenia mechaniczne spowodowane wykorzystaniem uzębienia podczas pracy (np. zagłębienia w siekaczach szewców będące śladem po przytrzymywaniu igły zębami).

Ryc. Charakterystyczne ubytki w zębach a, b - wydymaczy szkła, c - szewców, d - tapicerów, e - krawców (wg Olbrychta)

Postępowanie rozpoznawcze na podstawie zębów może również opierać się na innych przesłankach. Najczęściej wykorzystywane cechy diagnostyczne to:

  • nieprawidłowości rozwojowe i zmiany chorobowe;
  • zażyciowe ubytki;
  • zabiegi lecznicze i uzupełnienia protetyczne;
  • zaburzenia ustawienia zębów w szyku;
  • anomalie (przetrwałe mleczaki, nieprawidłowa liczba korzeni, zęby zatrzymane, niewłaściwa liczba zębów, itp.)

Materiał porównawczy jest zazwyczaj bogaty i stanowią go karty dentystyczne i ortodontyczne, rentgenogramy, gipsowe odlewy zębów, a nawet zdjęcia typowanej osoby, na których uśmiecha się ona odsłaniając zęby.

Aby ograniczyć konieczność pozyskiwania dokumentacji stomatologicznej i zwiększyć szanse na sprawne i jednoznaczne rozpoznanie, stworzono tzw. szwajcarski system identyfikacji. Wykorzystuje on zatopiony w szkliwie zęba ogniotrwały krążek z zakodowanym numerem polisy ubezpieczeniowej. Taki dysk zakładany jest po językowej stronie wybranego trzonowca za pomocą czerwonego wypełnienia, co znacznie ułatwia jego lokalizację. System ten pozwala na szybkie ustalenie danych personalnych, nawet silnie uszkodzonych zwłok.

Współcześni eksperci kryminalistyki i medycyny sądowej dysponują wieloma technikami ustalania tożsamości osób i zwłok. Jednak ciągły przyrost liczby ludności, zwiększenie ich mobilności oraz nasilenie przestępczości powodują, że stale poszukiwane są nowe, doskonalsze od dotychczasowych sposoby.


Literatura:
1. Hołyst B., 2004, Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa
2. Kaliszczak M., 2001, Przydatność diagnostyki obrazowej w kryminalistyce, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
3. Malinowski A., Młodziejowski B., 1977, Identyfikacja zeszkieletowanych zwłok ze szczególnym uwzględnieniem metody superprojekcji, Zeszyty Naukowe ASW, 18: 165 - 179
4. Marek Z., Kłys M., 1998, Opiniowanie sądowo - lekarskie i toksykologiczne, Zakamycze, Kraków
5. Olbrycht J. S., 1964, Medycyna sądowa w procesie karnym, PZWL, Warszawa
6. Pikulski S., Kaliszczak M., 1998, Nowa metoda kryminalistycznej identyfikacji zwłok ludzkich, Szczytno

strona: 1, 2

Justyna Karkus o sobie: " ...Z wykształcenia i zamiłowania jestem biologiem - antropologiem. Ukończyłam również studia na kierunku kryminalistyka. Dlatego też treści prezentowane na Państwa stronie są bliskie memu sercu :) ..."
Skomentuj artykuł na forum
:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

" Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz " - prawo Murphiego


GALIEL@WEBGROUP 2005