strona: 1, 2, 3, 4

Co wpływa na intensywność przemian gnilnych? Wyróżniamy dwa główne czynniki:

  1. środowisko, w którym znajdują się zwłoki (gł. temperatura i wilgotność powietrza)
  2. stan organizmu przed śmiercią (gł. procesy chorobowe)

Rozpatrzmy te czynniki po kolei.

Odpowiednia temperatura otoczenia (20°C) i wilgotność sprzyjają prędkiemu przebiegowi procesów gnilnych. Już po kilkunastu godzinach rozkład może być daleko posunięty. DiMaio podaje, iż w Teksasie zwłoki pozostawione w samochodzie latem osiągają w czasie krótszym niż 24 godziny stan ze świeżych do rozdętych gazami gnilnymi, zielonkawoczarnych ze smugami dyfuzyjnymi, pęcherzami, ześlizgiwaniem się naskórka i płynem gnilnym. Niska temperatura hamuje procesy rozkładu. Zamarznięte zwłoki nie ulegają rozkładowi. Tutaj również, DiMaio posługuje się ciekawym przykładem, a mianowicie mamutami znalezionymi na Syberii, zamarzniętymi przed tysiącami lat. Według wspomnianego wcześniej Caspra zwłoki przebywające na powietrzu gniją 2 razy szybciej niż w wodzie i 8 razy szybciej niż w ziemi. Otyłość i gruba odzież, utrzymując wyższą temperaturę ciała, przyspieszają gnicie. Zbyt ciasna odzież oraz to, że zwłoki leżą na metalowej lub kamiennej powierzchni, szybko oziębiając się przez przewodzenie, hamują gnicie. Warto pamiętać, że gdy gnicie już wystąpiło, natychmiastowe ochłodzenie nie może całkowicie zatrzymać tego procesu.

Niesłychanie ważny jest również stan zwłok oraz stany przyżyciowe poprzedzające śmierć (zakażenia ogólne, rodzaj leczenia, antybiotyki). Gnicie znacznie przyspiesza posocznica (popularnie znana jako "sepsa"), gdyż bakterie rozprzestrzeniają się i namnażają w organizmie już za życia. Antybiotyki w oczywistym mechanizmie hamują zmiany gnilne. Miejscowe nasilenie przeobrażenia gnilnego powłok miękkich ciała obserwuje się w miejscach przerwania ciągłości tkanek z wynaczynieniem krwi, będącej świetną pożywką dla rozwoju bakterii, pierwotniaków oraz larw owadów (nekrofagi). Z tego samego powodu, w przypadku wykrwawienia, działanie rozkładowe bakterii jest bardzo słabe, a zwłoki nawet po upływie tygodni i miesięcy ulegają tylko nielicznym przemianom. Zwłoki noworodków ulegają prędzej zmianom gnilnym niż zwłoki osób dorosłych (oczywiście w tych samych warunkach).

Nawet w daleko posuniętym rozkładzie gnilnym uchwytne są pewne zmiany morfologiczne, takie jak: ognisko miażdżycy, zakrzepy w naczyniach, blizny po zawałach, gruźlica włóknista i serowata, zwapnienie węzłów chłonnych i ognisk gruźliczych, zapalenie włóknikowe płuc, nowotwory, wszelkie złamania i pęknięcia kości, itp. Z tych względów rozkład gnilny nie upoważnia do odstąpienia od sądowo-lekarskiej sekcji zwłok.

Wybrana bibliografia:
DiMaio "Medycyna sądowa"
Jakliński, Kobiela "Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny"
Marcinkowski "Medycyna sądowa dla prawników"
http://www.forensic.am.wroc.pl - wykłady dla studentów

strona: 1, 2, 3, 4

Skomentuj artykuł na forum

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Uczmy się na cudzych błędach, bo sami wszystkich popełnić nie zdążymy. " Joanna Chmielewska


GALIEL@WEBGROUP 2005