POLSKA GENETYKA SĄDOWA W 2009 ROKU - Co w trawie piszczy?

Trudno sobie wyobrazić współczesną medycynę sądową bez genetyki. Identyfikacja i profilowanie śladów biologicznych to podstawowe zadania biologicznych nauk pomocniczych wymiaru sprawiedliwości.
Genetyka sądowa w Polsce nie ustępuje w żadnym wypadku genetyce sądowej w innych krajach Europy. Bezsprzecznie naszym najlepiej wyposażonym ośrodkiem (przede wszystkim dzięki ś.p. prof. Danucie Miścickiej-Śliwce) jest Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy.

To właśnie tam 18 września 2009 roku odbędzie się kolejne Seminarium Genetyków Sądowych, współorganizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie.

Plan tegorocznego spotkania przedstawia się następująco:

8:50 - 9:00 Powitanie
9:00 - 9:30 Analiza różnorodności genetycznej chromosomu X w badaniach populacyjnych i ewolucyjnych. Doc. dr hab. Ewa Ziętkiewicz, Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
9:30 - 10:00 Znaczenie polimorfizmu genów pigmentacyjnych w badaniach o charakterze sądowym. Dr Wojciech Branicki, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków
10:00 - 10:30 Rola migracji w kształtowaniu zmienności chromosomu Y w populacjach europejskich i azjatyckich. Dr Marcin Woźniak, Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
10:30 - 11:00 Postępy w entomologii sądowej - zastosowanie metody HRM PCR w oznaczaniu much z rodziny plujkowatych. Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
11:00 - 11:30 Przerwa na kawę
11:30 - 13:00 Seminarium firmy Applied Biosystems dotyczące nowych produktów używanych w identyfikacji osobniczej i badaniach pokrewieństwa
13:00 - 14:30 Przerwa na obiad
14:30 - 14:45 Analiza sekwencji pełnych genomów mitochondrialnych wybranych gatunków ssaków dla celów filogeograficznych i sądowych. Mgr Urszula Rogalla, Zakład Genetyki Molekularnej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
14:45 - 15:00 Drzewa - niemi świadkowie przestępstw i wykroczeń? Dr Artur Dzialuk, Zakład Genetyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
15:00 - 15:15 Identyfikacja ofiar katastrof. Rola zespołów DVI. Dr Tomasz Kupiec, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków.
15:15 - 16:30 Dyskusja dotycząca aktualnych problemów środowiska genetyków sądowych.

Mnie szczególnie zaciekawiły dwa referaty: dra Kupca z Krakowa i prof. Bogdanowicza z Warszawy.
Tematem pierwszego z nich będą funkcjonujące w wielu krajach Europy zespoły DVI, czyli interdyscyplinarne ekipy specjalistów, których celem jest identyfikacja ofiar katastrof, zarówno wstępna - na miejscu zdarzenia, jak i ostateczna - w instytucji naukowo-badawczej. Jest to zagadnienie jak najbardziej aktualne, zważywszy na wzrastającą na całym świecie liczbę zdarzeń o cechach katastrofy. Wszyscy mamy w pamięci katastrofę lotu Air France nr 447, czy też niedawne wydarzenia w Kamieniu Pomorskim. . Identyfikacja zwęglonych zwłok była możliwa właśnie dzięki metodom genetyki sądowej.
Drugi referat będzie dotyczył entomologii sądowej - dyscypliny, która na podstawie analizy jakościowej i ilościowej owadów (entomofauny) na zwłokach pozwala oszacować przybliżony czas śmierci i czas przebywania zwłok w danym środowisku. Rozwój tej dyscypliny nabiera szybkiego tempa i odbywa się dosłownie na naszych oczach. Do warsztatu entomologa sądowego wkroczyły niedawno metody genetyczne, które pozwalają najpewniej oznaczyć gatunek owada.
Wspomniany już ośrodek bydgoski od zeszłego roku rozpoczął wydawanie kwartalnika naukowego: "Genetyka i Prawo" poświęconego przede wszystkim genetyce sądowej, ale także innym naukom sądowym. Wszystkie numery można ściągnąć za darmo w formacie PDF ze strony: www.zgms.cm.umk.pl/kwartalnik.html

Osobom zainteresowanym powyższą tematyką polecam również zapoznanie się z wykładem prof. Ryszarda Pawłowskiego z ośrodka gdańskiego pt. "Współczesna genetyka sądowa". Materiał do obejrzenia pod adresem: http://stn.edu.pl/node/103

Serdecznie pozdrawiam,

Rafał Skowronek

Skomentuj artykuł na forum

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"W tym właśnie punkcie język potoczny rezygnuje i wychodzi na piwo — Terry Pratchett"


GALIEL@WEBGROUP 2005