Rys. - Katedra w Płocku

21 marca 1971 roku w katedrze w Płocku kilku ludzi mozoliło się zdejmując posadzkę.  Nie szukali oni bynajmniej złota, ani też nie zamierzali położyć w katedrze "parkietu wersja ciemny dąb".  W taki właśnie sposób szukano miejsca pochówku pierwszych Piastrów. Na początku natrafiono na kryptę zawierającą zwłoki osób zacnych, ale pochowanych w XIX wieku. Dopiero po wybiciu otworu w ścianie krypty, ukazała się komora zawierająca purpurową trumnę. Wspomnieć tu trzeba, iż historia niecnie obeszła się ze szczątkami piastowskiego rodu. W roku 1126 Pomorzanie wdarłszy się do katedry wywlekli zwłoki Władysława Hermana i Judyty i porozbijali im czaszki. Przy okazji przebudowy w latach 1547-67 pozbierano kości Hermana, Judyty i Bolesława Krzywoustego i złożono we wspólnej trumnie.

Tam przeleżały do czasu, gdy w roku 1825 biskup Prażmowski kazał je znaleźć i ponownie pochować. Pojawiło się pytanie, czy naprawdę były to szczątki królów polskich. Dlatego też w latach 70-tych ubiegłego wieku, z inicjatywy prof. Witolda Hensela postanowiono przebadać zawartość grobowca. 

Uczestniczący w badaniach prof. Szafrański  tak opisywał sposób pochowania Piastów: "...trumna rozpadająca się, pomalowana na kolor czerwony z kośćmi kilkunastu osobników..." Wśród nich miały być też szczątki Bolesława Krzywoustego. Nie znaleziono w trumnie niestety żadnych ozdób ani insygniów. Nie przetrwały one najazdów pogan pruskich i litewskich, a w późniejszym czasie zakonu Krzyżackiego. 

Bolesław Krzywousty pochowany został w katedrze w 1138 roku. Naukowcy podjęli próbę poskładania szkieletów w wyciągnęli wnioski, że w trumnie znajduje się  16 szkieletów męskich i jeden kobiecy. Zwrócono się do Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej o zbadanie kości metodą analizy radiowęglowej (C14).  Konieczne było w tamtym okresie poświęcenie na te badania całej kości piszczelowej znalezionej w trumnie. Wyniki próby ustaliły datowanie na rok 1315 (więc najprawdopodobniej była to kość jednego z potomków Bolesława Krzywoustego.)

Doc. dr Krystyna Szlachetko zainteresowała się jedną z czaszek, wykazującą dużą asymetrię spowodowaną tzw. hypoplazją kłykcia stawowego żuchwy.  Uszkodzenie takie mogło powstać np. przy porodzie.

Rys. "Bolesław Krzywousty" - Jan Matejko - 

Oczywiście skojarzono ten fakt natychmiast z Bolesławem Krzywoustym. Bo choć nigdzie w dokumentach z tamtego czasu nie użyto określenia "krzywousty" dla Bolesława, skądś przecież musiało się ono do tradycji dostać. A i nawet zachwycony Bolesławem Gall Anonim opis urody władcy dyskretnie przemilcza. Wiadomo, że książę zmarł w wieku 52 lat. Antropolodzy ocenili, ze czaszka z deformacją należała do mężczyzny w wieku 50-55 lat - a więc wiek i płeć by się zgadzały. Idąc dalej określono typ czaszki na "armenoidalny - wyżynny". Co to znaczy?  Osobnicy tego typu cechują się śniadą cerą i średnim wzrostem . Wspomnieć tu trzeba, że Bolesław był prawnukiem Greczynki, wnukiem Węgierki i synem Czeszki.  Notabene poród był bardzo ciężki, a Judyta (matka Bolesława) zmarła niecałe 4 miesiące później. Można więc ostrożnie wysnuć wniosek, że deformacja szczeki księcia powstała przy porodzie. 

Można więc z pewnym prawdopodobieństwem przyjąć, iż to książę Bolesław został w podziemiach katedry Płockiej pochowany, i że prawdopodobnie miał on deformację twarzy nadającą mu przydomek "Krzywousty" (choć szczerze wątpię czy ktokolwiek tak się do niego kiedykolwiek ośmielił zwrócić). Oraz że prawdopodobnie deformacja ta powstała przy porodzie

Władcę pochowano powtórnie 1 czerwca 1975 roku. 

Z życia wzięte

Po śmierci Hermana w 1102 r. jego synowie - Bolesław i Zbigniew podzielili między siebie  państwo, tak że Zbigniew panował w Wielkopolskce i Mazowszu, a Bolesław w  Małopolsce i na Śląsku. W latach 1106-1107 pomiędzy braćmi doszło do konfliktu, a  Krzywousty  zajął większą część kraju.  Zbigniew mógł rządzić jedynie na Mazowszu. Zimą 1108 r. Krzywousty zaatakował brata pod pretekstem nieudzielania przez tamtego pomocy w wojnie z Pomorzanami. Zbigniew uciekł do Niemiec. W 1109 r. ruszyła na Polskę nieudana wyprawa cesarza Henryka V. W 1110 Zbigniew wrócił do kraju, dotrzymawszy gwarancję bezpieczeństwa. Natychmiast skarżony o chęć zamordowania brata, został przez Bolesława oślepiony i wkrótce zmarł. Pod naciskiem duchowieństwa Bolesław odbył pokutną pielgrzymkę na Węgry i do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Jak pisze Gall Anonim: "...Widzieliśmy (...) tak znakomitego męża, tak potężnego księcia (...), jak przez czterdzieści dni pościł publicznie leżąc wytrwale na ziemi w popiele i włosiennicy (...) jak wyrzekł się obcowania i rozmowy z ludźmi mając ziemię za stół, trawę za obrus, czerstwy chleb za przysmaki, a wodę za nektar..."

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Strzałę wypuścisz: zawrócisz, słowo wypuścisz: nie zawrócisz" - podobno indiańskie


GALIEL@WEBGROUP 2005