"Ludzie są jak kwiaty - cztery miliardy narcyzów" - Urszula Zybura


GALIEL@WEBGROUP 2005