strona: 1, 2

późne zmiany pośmiertne

Zaliczamy do nich zmiany powodujące trwałe przekształcenie zwłok, takie jak:

  • gnicie;

  • strupieszczenie (mumifikacja);

  • zeszkieletowanie;

  • przeobrażenie tłuszczowo-woskowe;

  • przemiany torfowe.

O ile czym jest gnicie, zeszkieletowanie i mumifikacja raczej tłumaczyć nie muszę (no i przyznać trzeba że i temat raczej do tłumaczenia niezbyt przyjemny) to parę słów rzec warto na temat przeobrażeń.

przemiany torfowe
Jak sama nazwa wskazuje przemiana zachodzi w środowisku torfowym i polega na wygarbowaniu skóry i demineralizacji tkanki kostnej (kości i zęby stają się „gumowate”, elastyczne). 

 W bagnach występują tez czasem tzw. kwasy humusowe (huminowe) - mogą one powodować uwalnianie soli wapiennej ze szkieletu zmarłego. 

Na zdjęciu obok widnieją zwłoki tzw. "Mężczyzny z Tollund" znalezionego w 1950 roku w północnej Danii. 

przeobrażenie tłuszczowo-włoskowe
przemiana zachodzi w środowisku wybitnie wilgotnym i polega na przekształceniu się tkanki tłuszczowej w tzw. tłuszczowłosk – szarobiałej masy złożonej z kwasów tłuszczowych z domieszką mydeł wapniowych i magnezowych. Jeśli tłuszczowłosk przedostanie się na zewnątrz organizmu szybko wysycha i staje się kruchy, przez co zwłoki wyglądają czasem jak posypane wapnem. Podczas tego przeobrażenia ciało zostaje dość dobrze zachowane, tak że czasem można rozpoznać rany kłute, bruzdę wisielczą itp.


Ustalenie czasu zgonu jest niezwykle ważne z tego prostego powodu, iż np. pozwala na ustalenie i zweryfikowanie alibi oskarżonego. Niestety, ciągle najlepszą metodą ustalenia czasu zgonu jest znalezienie zegarka ofiary, który zatrzymał się po przestrzeleniu pociskiem. Dlatego najczęściej bada się szereg wczesnych lub późnych cech pośmiertnych i na bazie wiedzy o czasie ich występowania ustala domniemany czas zgonu.

Rys. - "Czas pojawiania się niektórych zmian pośmiertnych"- źródło: T. Marcinkowski "Medycyna sądowa dla prawników" 

Tutaj można podejrzeć pewne wybrane cechy zależne od czasu jaki minął od zgonu zestawione w tabeli. Oczywiście są to jedynie dane orientacyjne i należy przy ich analizie uwzględnić szereg innych czynników jak np. temperatura otoczenia itp.

Słowniczek

Autoliza: samoistny rozkład tkanek lub komórek pod wpływem własnych enzymów, następujący po śmierci klinicznej. 

Strupieszczenie: naturalny proces pośmiertny o charakterze utrwalającym, zachodzący w zwłokach pozostających w środowisku suchym i przewiewnym, w stosunkowo wysokiej temperaturze otoczenia, polegający na szybkiej i znacznej utracie wody z powłok skórnych i narządów wewnętrznych.  

Przeobrażenie tłuszczowo-włoskowe: pośmiertny proces utrwalający, zachodzący w środowisku wybitnie wilgotnym, polegający na przemianie tkanki tłuszczowej w masy tłuszczowo-włoskowe, złożone z uwodornionych kwasów tłuszczowych z domieszką mydeł wapniowych i magnezowych.

Plamy opadowe: zabarwienie powłok ciała pojawiające się w następstwie ustania czynności serca i opadania krwi do sieci naczyń żylnych włosowatych najniżej położonych części ciała.

Stężenie pośmiertne: skrócenie i usztywnienie mięśni w wyniku pośmiertnych przemian, m. in. zmniejszenia zawartości ATP w mięśniach. 

Przemiany torfowe: przeobrażenia, do których dochodzi w zwłokach przebywających w głębokich rowach torfowych, bagnach itp. Charakterystyczne jest wygarbowanie powłok skórnych oraz demineralizacja tkanki kostnej.

Z życia wzięte

Stężenie kataleptyczne - jest to stężenie które wystąpiło natychmiast po śmierci. Gwałtowny początek stężenia mogą wywołać takie czynniki jak: gwałtowny lub ciężki wysiłek fizyczny, ciężkie drgawki lub podwyższona temperatura ciała.
DiMaio podają w swojej publikacji przykład, kiedy to mężczyzna gonił żonę z brzytwą w ręce. Kobieta w pewnym momencie obróciła się i zastrzeliła go. Przybyli funkcjonariusze znaleźli denata w pozycji klęczącej z brzytwą zaciśniętą w ręce i prawym ramieniem uniesionym ku górze.

Najprostszym wzorem na czas, jaki upłynął od chwili zgonu jest :
czas = 37 oC - temperatura w odbytnicy O(oC) + 3
No tak - ale przy założeniu że w chwili zgonu denat miał temperaturę "średnią normalną" czyli 37oC. A tego nikt nie może zagwarantować.

Określanie ilości potasu. Określanie ilości potasu w ciele szklistym oka jest jedną z wiarygodniejszych metod ustalania czasu zgonu. Wraz z upływem czasu od chwili zgonu stężenie potasu zwiększa się. Na zmienność wzrostu stężenia potasu wpływa głównie tempo rozkładu.


Cytometria przepływowa.
Cytometria przepływowa jest jedną z najnowszych technik stwierdzania czasu zgonu. Metoda polega na badaniu stopnia rozkładu DNA w tkankach pobranych z ciała. Stopień ten porównuje się z wynikami z tkanek osób, ktorych czas zgonu jest znany.

strona: 1, 2
Skomentuj artykuł na forum

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Wiedzieć nie znaczy rozumieć" - Juliusz Cezar


GALIEL@WEBGROUP 2005