Kryminalistyka

:: kryminalistyka    :: medycyna sądowa    :: kryminologia    :: psychologia sądowa    :: serwis   :: FAQ   :: mapa serwisu :: piórkiem i skalpelem

Medycyna sądowa:
:: Alkohole
:: Analiza DNA
:: Autopsja
:: Ciekawe sprawy
:: Czas zgonu
:: Groby królewskie
:: Identyfikacja
:: Odontologia
:: Przyczyny zgonu
:: Rekonstrukcja
:: Ślady biologiczne
:: Toksykologia
:: Wypadki drogowe

PCR (Reakcja łańcuchowa polimerazy)

Łańcuchowa reakcja polimerazy, PCR (z angielskiego Polymerase Chain Reaction), technika umożliwiająca amplifikacje (namnażanie) fragmentów DNA in vitro przy użyciu polimerazy DNA. Została opracowana przez Kary B. Mullis i M. Smitha, którzy za to otrzymali w 1993 Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Łańcuchowa reakcja polimerazy zrewolucjonizowała współczesną biologię molekularną, umożliwiając wyprodukowanie milionów kopii fragmentu DNA w zaledwie kilka godzin.

Za pomocą polimerazy DNA, czyli enzymu katalizującego reakcję łączenia nukleotydów w łańcuch polinukleotydowy, konkretną sekwencję DNA można zreplikować w specjalnej probówce. Uzyskuje się wtedy dwie cząsteczki DNA. Dwie nici każdej z nich rozdziela się podgrzewając roztwór, a następnie znów przeprowadza się replikację. Tym razem powstają cztery cząsteczki DNA.

Każdy cykl powoduje podwojenie liczby cząsteczek DNA. Ten przebiegający wykładniczo proces powoduje, że po 20 cyklach mamy do dyspozycji 220, czyli ponad milion cząsteczek o sekwencji identycznej z sekwencją cząsteczki wyjściowej.
W reakcji PCR stosuje się specjalną, odporną na wysoką temperaturą polimerazę DNA (pochodzi ona z bakterii, których naturalnym środowiskiem są gorące źródła), która pozostaje aktywna w ciągu wielu cykli podgrzewania i ochładzania.
Metoda PCR umożliwia namnażanie i analizę mikroskopijnych próbek DNA pochodzących z najrozmaitszych źródeł, od kopalnych szczątków liści i znalezisk archeologicznych, po przedmioty znalezione na miejscu przestępstwa.

Słowniczek

Rekombinacja DNA - naturalny proces powstawania nowych zestawień odcinków chromosomów (a więc i odcinków DNA).

Replikacja DNA - proces powielania DNA lub RNA

Genom - całość informacji genetycznej komórki; obejmuje geny i inne sekwencje DNA.

Gen – podstawowa jednostka dziedziczności. Gen jest odcinkiem DNA zawierającym w sobie informacje o kolejności reszt aminokwasowych w pojedynczym łańcuchu polipeptydowym albo nukleotydów w rRNA lub tRNA.

Nukleotyd - podstawowy składnik budulcowy kwasów nukleinowych (DNA i RNA), jest on zbudowany z cukru, fosforanu i zasad purynowych lub zasad pirymidynowych.

RNA (kwas rybonukleinowy) - spolimeryzowana cząsteczka zbudowana z czterech różnych jednostek zwanych rybonukleotydami (A, U, G, i C) zawierających cukier rybozę.

Podstawowe metody badania DNA:

RFLP - restriction fragment lenght polymorphism - w ogromnym skrócie metoda opiera się na założeniu, iż molekuły (czyli fragmenty drabinki DNA) różnych ludzi mają rożne rozmiary.  Dlatego też metoda polega na umieszczeniu DNA na ujemnym biegunie płytki  pokrytej żelem i przepuszczenie przez nią prądu. Molekuły migrują do dodatniego bieguna. Następnie poddaje je się działaniu tzw. sond - czyli krótkich fragmentów łańcucha DNA oznaczonego radioizotopem. Na filtr nakłada się film rentgenowski i uzyskuje w wyniku znane większości paski przypominające kod kreskowy. Potem wystarczy porównać ich długość.  

VNTR - variable number tandem repeats - polega na znajdowaniu liczby identycznych sekwencji typu T-T-A-A-T-T itp. 

Technika PCR - reakcja łańcuchowa polimerazy-  metoda pozwalająca na kopiowanie pojedynczych  łańcuchów DNA.

Skomentuj artykuł na forum:: Forum dyskusyjne
Księga gości
:: zobacz 
:: dopisz się
Imprezy:
:: Warsztaty kryminalistyczne "KRYMINALISTYKA 2004"
Gry i zabawy
:: Quiz
:: Układanka
:: Zagadka kryminalna nr 1
SUBskrypcj@
Co nowego w serwisie "Kryminalistyka"

Twój emailG@lielWebGroup 2004