Już z samej definicji można powiedzieć, że przedmiotem zainteresowań kryminologii jest przestępca i zjawisko przestępczości.
Zgodnie z definicją przedstawioną przez B. Hołysta "...Kryminologia to nauka o przestępstwie i przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz o metodach ich eliminacji..."
Wielu kryminologów bądź też osób zajmujących się zjawiskami anomii próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie: Czym jest przestępstwo? Jaka osoba staje się przestępcą?
Opracowań na ten temat jest mnóstwo i podejrzewam, że każdy, kto interesuje się zjawiskiem wraz ze zdobywanym doświadczeniem modyfikuje zwykle podawane definicje.
Słownik Języka Polskiego (red. nacz. Prof. dr Mieczysław Szymczak) podaje, iż:
  1. Przestępca - to człowiek, który popełnił przestępstwo, podlegający odpowiedzialności karnej przed sądem.
  2. Przestępczość - ogól przestępstw popełnionych w pewnym okresie w danym kraju lub środowisku społecznym albo przez określoną kategorię przestępców
    Przestępstwo - to zawiniony czyn społecznie niebezpieczny, zabroniony przez ustawę pod groźba kary; naruszenie, przekroczenie prawa.

Już na pierwszy rzut oka widać, że podane przeze mnie wyżej definicje są niewystarczające. Są one zbyt wąskie, aby dokładnie opisywać omawiane zjawiska. Przestępstwo ma różne postacie, może przybierać różne formy.
Kryminologia stała się, w ostatnim czasie, nauką, która ma wiele "rozgałęzień."
B. Hołyst wyróżnia działy kryminologii:

  1. Symptomatologia kryminalna, czyli dział zajmujący się metodami, jakie dane przestępstwo wychodzi na "światło dzienne" czyli jak jest ujawnianie i jak się je rozpoznaje.
  2. Etiologia kryminalna, czyli wszystkie drogi prowadzące do poznania szeroko rozumianych przyczyn przestępczości.
    Profilaktyka kryminologiczna, czyli chęć zapobiegania przestępczości, metody postępowania, polityka karna itd.

Zawsze w centrum zainteresowania pozostają zjawiska, które nie znajdują społecznej akceptacji. Należy również pamiętać o wpływie kulturowym na kryminologię. Niektóre sytuacje bądź też zachowania, które w świecie zachodnim uznawane są za naganne lub niemoralne i są powszechnie karane w innych rejonach świata uznawane być mogą za coś zupełnie normalnego.

Kryminologia oprócz przestępców interesuje się również ich ofiarami. Ten wątek stał się ostatnio bardzo popularny, co należy uznać za spory postęp gdyż do niedawna tylko nieliczna grupa kryminologów podejmowała ten temat.

Wiktymologia, czyli nauka o ofiarach przestępstw i czynnikach powodujących "zostanie" ofiarą to wciąż świeży temat w kryminologii. Jest on bardzo ważny z punktu widzenia profilaktyki.

Suicystyka to również nowy wątek. Nie mniej ważny. Zajmuje się samobójstwami i procesami, które powodują, że człowiek odbiera sobie życie. Jest to temat niezwykle ważny we współczesnym świecie a zwłaszcza w naszej kulturze. Ilość samobójstw od kilku lat systematycznie wzrasta i staje się coraz poważniejszym problemem. Problem szczególnie dotyka młodych ludzi, którzy stanowią poważny odsetek osób targających się na własne życie.
Kolejny dział, który dopiero się rozwija to dział zajmujący się przestępczością nieletnich. Tu również pojawia się wiele nowych wątków.
Ja osobiście najbardziej interesuje szeroko pojętą patologią społeczną i wpływem środowiska społecznego i kultury na życie jednostki. Motywami zabójstw. A także wpływem środków psychoaktywnych, jako czynnika wyzwalającego agresję wśród młodych ludzi.
W swoich następnych artykułach chciałabym podjąć temat norm, wartości społecznych i procesów socjalizacji jako czynników mających duży wpływ na kształtowanie się ludzkiej psychiki. Chciałabym poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy członkowie społeczeństwa nie są w stanie w nim funkcjonować na powszechnie obowiązujących zasadach.


Ewa

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Ci, co zwyciężają, nigdy nie rezygnują. Ci, co rezygnują, nigdy nie zwyciężają." - Anonim


GALIEL@WEBGROUP 2005