strona << 1, 2

IV. Casus Szwajcarii
Ostatnie badania wskazują na zmiany zachodzące na handlu narkotykami ze względu na pochodzenie etniczne dealerów. O ile w lat 80. ubiegłego większość dealerów w krajach europejskich miało pochodzenie tureckie, to od połowy lat 90. Albańczycy zdominowali dystrybucję heroiny w Szwajcarii oraz innych krajach 14. Co godne zauważenia, w 2010r., szwajcarski rynek kokainy był kontrolowany przez afrykańskie grupy przestępcze, na co wskazują badania FEDPOLU15. Wyniki wspomnianych badań uczulają na zagrożenie mające swe źródło w imigrantach, którzy prowadzą swoje działania poza granicami kraju pochodzenia, rozprzestrzeniając patologię na kraj aktualnego pobytu.
W tym kontekście nie powinny dziwić agitacyjne plakaty przedstawiane swego czasu w Szwajcarii, słusznie przestrzegające przed niedostosowanymi społecznie imigrantami, które swego czasu wywołały liczne protesty w Europie. Plakaty były rozpowszechniane przez Szwajcarską Partię Ludową (Schweizerische Volkspartei, SVP), jednakże ich treść można utożsamiać z obawami Szwajcarów, związanych z zagrożeniem wynikającym z odmienności imigrantów - konkretnie groźbą przestępstw, która to obawy są jak najbardziej zasadne, biorąc pod uwagę cytowane uprzednio badania.
Na pierwszej ilustracji widzimy, jak wykopywana jest ze stada białych owiec czarna owca - aluzja jest tutaj doskonale zrozumiała... No i oczywiście "Sicherheit schaffen" - "Pewność bezpieczeństwa".

Na tym zdjęciu można dostrzec rozwinięcie wcześniejszej koncepcji, z tym, że "czarna owca" zyskała swoją ludzką postać - "Ivana S.". Wymowne jest pytanie znajdujące się po lewej stronie plakatu: "Ivan S. Violeur et bientôt Suisse?" - "Ivan S. Gwałciciel, a wkrótce Szwajcar?"

Wspomniane plakaty związane były ze zmianą prawa szwajcarskiego, dotyczącą możliwości wydalenia z Helwecji imigrantów łamiących prawo16.

 

V. Wnioski
Wnioski nasuwają się same - z licznych badań wynika, iż imigranci stanowią wysoką liczbę sprawców przestępstw, zaś w odniesieniu do liczby autochtonów, dominują w niektórych kategoriach. Należy zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z szerokiego przepływu osób, bowiem imigranci mogą stanowić niebezpieczeństwo dla społeczeństwa, o czym obecnie głośno mówi holenderska Partia Wolności (Partij voor Vrijheid, PVV)17. Warto iść za przykładem takich krajów, jak Szwajcaria czy też Lichtenstein, które stawiają wysokie wymagania dla uzyskania statusu rezydenta, nie mówiąc już o kwestii naturalizacji, która jest rozłożona na wiele lat. Uwaga oraz kontrola stanowią gwarancję bezpieczeństwa przed zagrożeniem ze strony niedostosowanych społecznie imigrantów, pragnących wykorzystywać system opieki społecznej czy też prowadzić kryminalną aktywność.
Zabezpieczeniem przed wspomnianymi zagrożeniami może być wymóg posiadania przez imigrantów określonej ilości pieniędzy, które stanowiłby gwarancję ich samodzielności, chroniącej państwo przed koniecznością wsparcia finansowego niewydolnych finansowo przybyszy, a w rzeczywistości, oczekujących niemalże darmowego utrzymania. W przypadku nie posiadania wystarczającej ilości środków, takie osoby byłby deportowane, co chroniłoby system opieki społecznej przed obciążeniem. Można również rozważyć możliwość wprowadzenia okresu przejściowego, w ramach którego za popełnienie przestępstw czy wykroczeń, imigrant byłby deportowany z kraju pobytu bez prawa powrotu - osoby przestrzegające prawa nie powinny obawiać się takich działań, w przeciwieństwie do jednostek niedostosowanych społecznie.
Zwolennicy otwartych, wielokulturowych społeczeństw, zamiast obrzucać inwektywami ostrzegających przed imigrantami, niech zapoznają się z badaniami, z nauką, i swoje populistyczne slogany trafiające w serce masowego odbiorcy zastąpią merytoryczną argumentacją. Prof. Killias, prof. Aebi, prof. Kuhn i wielu innych przedstawiają rzeczowe dowody, dlatego w ślad za nimi nie bójmy się gusłom przeciwstawiać fakty, aby żyć w bezpiecznym społeczeństwie, gdyż zbyt wiele przekłamań promowanych w obiegu informacyjnym kształtuje postawy odbiorców, nieświadomych rzeczywistego stanu rzeczy. Kłamstwom trzeba przeciwstawiać prawdę - niech wyniki cytowanych w tekście badań będą przestrogą przed przyjęciem imigrantów, którzy nie chcą asymilować się w docelowym społeczeństwie.


1M. Killias, M. F. Aebi, A. Kuhn, Precis de criminologie, Stämpfli Editions SA, Berne 2012, s. 182.
2Tamże, s. 177. O socjalizacji oraz nastawieniu jednostki do norm również w: T. Burdzik, Socjalizacja prawna - socjologia prawa w służbie kryminologii, w: www.kryminalistyka.fr.pl/criminology_socjalizacja.php, dostęp: 23.07.2012r.
3T. Burdzik, Prawo jako narzędzie kontroli społecznej, w: III Forum Socjologów Prawa. Ius et Administratio. Zeszyt specjalny, Rzeszów 2010, s. 67.
4J. Wódz, Patologia społeczna w życiu codziennym miasta, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1988, s. 12.
5H. Tajfel, Social Psychology of Intergroup Relations, w: "Annual Review of Psychology" 1982, vol. 33, ss. 1-39.
6H. Duijker, N. Frijda, National Character and National Stereotypes. A trend report prepared for the international Union of Scientific Psychology, Amsterdam 1960, za: E. Lewandowski, Charakter narodowy Polaków i innych , Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2008, s. 17-18.
7Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, red. A. Kubikowska, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2005, s. 108.
http://wyborcza.pl/1,76842,6302063,Czy_to_tylko_Cyganie_okradaja_Wegrow_.html, dostęp: 23.07.2012 r. - "Węgierskie doświadczenia" z Cyganami; nie tak dawno Słowacy również odczuli działania Cyganów: www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/romskie-dzieci-zaproszyly-ogien-slowacy-chca-kary,203695.html dostęp: 23.07.2012 r.
8M. Killias, M. F. Aebi, A. Kuhn, Précis..., s. 182.; Kwestia etniczności, jak również kulturowego tła przestępstwa została omówiona również w: M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner, The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, New York 2007.
9L. Zhang, S. F. Messner, Family Deviance and Deliquency in China, w: "Criminology" 1995, 33/3, ss. 359-387; R. J. Sampson, J. L. Lauritsen, Racial and Ethnic Disparities in Crime and Criminal Justice in United States, w: "Crime and Justice" 1997, nr 21, ss. 311-374.
10P. Berger, Zaproszenie do socjologii, tłum. Janusz Stawiński, PWN, Warszawa 1995, s. 74.
11M. Killias, M. F. Aebi, A. Kuhn, Précis..., s. 181.
12Tamże, s. 182. Pierwsza edycja projektu ISRD została zrealizowana w 1992 r. w 13 krajach. Druga edycja (ISRD-2) została powtórzona w 2006 r., w 31 krajach. Więcej: J. Junger-Tas , H. I. Marshall, D. Enzmann, M. Killias, M. Stetkee, B. Gruszczynska, Juvenile Deliquency in Europe and Beyond: Results of the Second International Self-Reported Deliquency Study, Springer, Berlin, New York 2010.
13J. C. Nett, Repression und Verhaltensanpassung in lokalen Drogenmärkten. Eine Untersuchung der Transaktionsbeziehungen und der Koperation in illegalen Märkten, Universität Basel, Basel 2000, s. 141.
14FEDPOL - Office Fédéral de la Police, Lutte contre les résaux africains de traffic de cocaine, Komunikat prasowy z 08.09.2010 r., za: M. Killias, M. F. Aebi, A. Kuhn, Précis..., s. 176.
15www.eda.admin.ch/eda/pl/home/reps/eur/vpol/embwar.html., dostęp: 10.08.2012 r.
16Partia Wolności ostrzega przed przybyszami z Europy Wschodniej, którzy nie przestrzegają reguł kulturowych holenderskiego społeczeństwa. Trudno się nie zgodzić z jej zastrzeżeniami, skoro imigrantami są osoby liczące na szybki zarobek i powrót do macierzystego kraju, nie zasymilowane zarówno obyczajowo, jak również językowo oraz często wykorzystujące system pomocy społecznej. Niestety, zachowanie polskich gastarbeiterów znalazło swoje odzwierciedlenie w parodiującej holenderskiej piosence Vlemix&Roos "Een Bussie Vol Met Polen" (http://www.youtube.com/watch?v=5qvQ_2nsVtk&noredirect=1, dostęp: 23.07.2012 r.), jak również w norweskim filmie (http://www.youtube.com/watch?v=o7E9OMouEmM, dostęp: 23.07.2012 r.), co wzmacnia negatywny wizerunek Polaków na Zachodzie.
17Ryciny pochodzą z http://chihiro.blox.pl/2011/06/Ksenofobia-i-islamofobia-na-europejskich.html, dostęp: 23.07.2012 r.

Tomasz Burdzik - student IV r. Kolegium MISHUS UŚ (prawo, socjologia, resocjalizacja, filozofia) . Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, stypendysta JM Rektora UŚ. Interesuje się kryminologią oraz socjologią prawa.
:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć.— Terry Pratchett"


GALIEL@WEBGROUP 2005