Wykorzystanie rzeczowego materiału dowodowego. Żródło: na podst. - Gurgul "Śledztwa w sprawach o zabójstwa"
 1. Sprawa Zofii Ługowskiej
 2. Sprawa Danuty Kuklińskiej

Sprawa Zofii Ługowskiej:

lp. Przedmioty zabezpieczone do badań kryminalistycznych Cel zabezpieczenia Cel badania Jakim systemem i jakimi środkami przeprowadzono badania Wynik badań i ich znaczenie Wykorzystanie wyniku w pracy operacyjnej
 1  Ekspertyza daktyloskopijna:
 • legitymacja ubezpieczeniowa,
 • śpiewnik kościelny,
 • 23 zdjęcia,
 • 9 obrazków religijnych,
 • 2 metryki,
 • 1 papieros "Sport",
 • papier pakowy "Goplana",
 • 4 strony "Filipinki",
 • 1 kawełek "Nowej wsi",
 • strzepek gazety,
 • kawałek papieru pakowego "PSS",
 • torebka papierowa,
 • 3 kawałki papieru,
 • torebka z zawartością: siatką, lusterkiem, pudełkiem blaszanym, guzikami i tabletką,
 • butelka od "Porterówki",
 • portmonetka,
 • scyzoryk,
 • słoik,
 • pudełko po globulkach "Zet".
Ujawnienie śladów linii papilarnych Ujawnienie śladów linii papilarnych sprawcy morderstwa. Proszek ferromagnetyczny i ninhydryna. Ślady znaleziono jedynie na butelce i zidentyfikowano jako należące do Zofii Ługowskie.  Potwierdzenie iż Zofia piła na miejscu zbrodni. 
 2  Ekspertyza mechanoskopijna:
 • wycinek żebra,
 • wycinek obojczyka,
 • wycinek kręgosłupa,
 • scyzoryk. 
Ustalenie, czy obrażenia zostały zadane znalezionym na miejscu zbrodni i zabezpieczonym scyzorykiem.  Ustalenie narzędzia zbrodni.  Fotografia pod mikroskopem. Wynik negatywny.

 3  Ekspertyza biologiczna:
 • krew Ługowskiej,
 • ubranie jednego z podejrzanych (nazwijmy go A)
Ustalenie czy na odzieży A występują ślady krwi Ustalenie, czy krew na odzieży A może pochodzić od Ługowskiej.  Metody serologiczne. Na odzieży nie znaleziono krwi Ługowskiej - wyeliminowano A z grupy podejrzanych. 

 -

 4   Ekspertyza biologiczna:
 • krew Ługowskiej,
 • ubranie jednego z podejrzanych (nazwijmy go B)
 • krew B
Ustalenie czy na odzieży B występują ślady krwi Ustalenie, czy krew na odzieży B może pochodzić od Ługowskiej.   Metody serologiczne. Na odzieży nie znaleziono krwi Ługowskiej - wyeliminowano B z grupy podejrzanych. 

 -

 5  Ekspertyza biologiczna:
 • krew Ługowskiej,
 • paznokcie,
 • treść z pochwy,
 • odzież Ługowskiej
Ustalenie czy na odzieży Ługowskiej występuje krew (jeśli tak to czyja) i czy występują plemniki.  Ustalenie grupy krwi Ługowskiej i ustalenie, czy przed śmiercią odbyła stosunek.  Metody biologiczne. Określono grupę krwi Zofii i stwierdzono obecność plemników.  Obecność plemników potwierdziła wersję o seksualnych motywach zabójstwa. 
 6  Ekspertyza biologiczna:
 • włosy Ługowskiej,
 • włosy jednego z podejrzanych (nazwijmy go C)
Ustalenie czy włosy zabezpieczone u C pochodzą z głowy Ługowskiej.  Ustalenie sprawcy zabójstwa.  Badanie porównawcze. Wynik negatywny - wyeliminowano B z grupy podejrzanych. 

 -

 7  Ekspertyza biologiczna:
 • odzież podejrzanych  (nazwijmy ich C, D i E)
Ustalenie czy na odzieży podejrzanych  występują ślady krwi i czy mogą należeć do Ługowskiej.  Ustalenie sprawcy zabójstwa.  Metody serologiczne. Wynik negatywny - wyeliminowano C, D, E z grupy podejrzanych.

 -

 8   Ekspertyza biologiczna:
 • krew Ługowskiej,
 • marynarka jednego z podejrzanych (nazwijmy go F)
Ustalenie czy na marynarce F występują ślady krwi, które mogą pochodzić od Ługowskiej.  Ustalenie sprawcy zabójstwa.  Metody serologiczne. Wynik negatywny - wyeliminowano F z grupy podejrzanych.

 -

 9 Ekspertyza biologiczn0 - mechanoskopijna:
 • krew Ługowskiej,
 • ubranie jednego z podejrzanych (nazwijmy go G)
 • pończocha damska,
 • gumka.
 
Ustalenie czy na odzieży G występują ślady krwi i czy zabezpieczone pończochy i gumka są identyczne ze znalezionymi na miejscu przestępstwa.  Ustalenie sprawcy zabójstwa.  Badanie serologiczne i porównawcze badania włókien.  Wynik negatywny - wyeliminowano G z grupy podejrzanych.

 -

 10  Ekspertyza biologiczna:
 • pałka,
 • 4 scyzoryki,
 • 2 brzytwy,
 • notes i kartka papieru,
 • krew Ługowskiej,
 • 3 paty kalesonów,
 • 2 płaszcze,
 • 1 spodnie. 
Ustalenie czy na przedmiotach zakwestionowanych u podejrzanego B występują ślady krwi mogące pochodzić od Ługowskiej.  Ustalenie sprawcy zabójstwa.  Metody serologiczne. Wynik negatywny - wyeliminowano B z grupy podejrzanych.

 -

 11  Ekspertyza pisma:
 • fotografia podejrzanego H.
Odczyt pierwotnego tekstu znajdującego się na fotografii. 

-

Badanie przy pomocy infraskopu, lampy analitycznej UV i stereomikroskopu.  Wynik negatywny - wyeliminowano H z grupy podejrzanych.  
 12   Ekspertyza pisma:
 • rękopis znaleziony w miejscu zabójstwa,
 • próbki pisma podejrzanego H. 
Ustalenie czy rękopis był napisany przez podejrzanego H.  Ustalenie czy podejrzany H był na miejscu zabójstwa.  Badanie przy pomocy przyrządów optycznych.  Wynik negatywny - wyeliminowano H z grupy podejrzanych.  
 13 Ekspertyza pisma:
 • zeszyt służbowy w pracy podejrzanego H ,
 • próbki pisma podejrzanego H. 
Czy zapis o pracy dnia 11 VI 1965 roku został przerobiony.  Czy przeróbki dokonał H.  Badanie przy pomocy przyrządów optycznych i infraskopu.  Wynik negatywny - wyeliminowano H z grupy podejrzanych.  

Sprawa Danuty Kuklińskiej:

lp. Przedmioty zabezpieczone do badań kryminalistycznych Cel zabezpieczenia Cel badania Jakim systemem i jakimi środkami przeprowadzono badania Wynik badań i ich znaczenie Wykorzystanie wyniku w pracy operacyjnej
 1  Ekspertyza biologiczna:
 • krew Kuklińskiej,
 • wymaz z pochwy.
Ustalenie grupy krwi Kuklińskiej i czy występują plemniki.  Ustalenie czy Danuta  przed śmiercią odbyła stosunek.  Brak odpowiedzi z AM w Poznaniu. Brak odpowiedzi z AM w Poznaniu. Brak odpowiedzi z AM w Poznaniu.
 2  Ekspertyza biologiczna:
 • krew Kuklińskiej,
 • płód Kuklińskiej.
Ustalenie grupy krwi denatki i płodu. Ustalenie ojcostwa. Brak odpowiedzi z AM w Poznaniu. Brak odpowiedzi z AM w Poznaniu. Brak odpowiedzi z AM w Poznaniu.
 3  Ekspertyza daktyloskopijna i  ekspertyza biologiczna:
 • scyzoryk.
Ujawnienie śladów linii papilarnych i plam krwi. Ustalenie kto trzymał scyzoryk i czy jest to narzędzie zbrodni. Badanie daktyloskopijne: proszek miedziowy. badanie biologiczne: metody serologiczne. Badanie daktyloskopijne wynik negatywny. badanie krwi: krew grupy A (beta)

-

 4  Ekspertyza daktyloskopijna:
 • odzież Kuklińskiej.
Ujawnienie śladów linii papilarnych. Ujawnienie śladów linii papilarnych sprawcy.

   -

Wynik negatywny.

-

 5  Ekspertyza daktyloskopijna:
 • legitymacja ubezpieczeniowa,
 • dowód osobisty,
 • świadectwo szkolne,
 • wniosek o wydanie dowodu,
 • pismo sądowe,
 • bilet KSK,
 • bilet do kina,
 • 6 kawałków papieru,
 • 9 zdjęć,
 • opakowanie papierosów "Sport",
 • dwie ampułki,
 • dwa opakowania lekarstw,
 • dwa guziki. 
Ujawnienie śladów linii papilarnych. Ujawnienie śladów linii papilarnych sprawcy. Badanie przy pomocy przyrządów optycznych.  Znaleziono 3 ślady linii papilarnych. Przekazano do dalszych badań. 
 6 Ekspertyza daktyloskopijna:
 • trzy fragmenty zabezpieczonych śladów linii papilarnych,
 • karta daktyloskopijna podejrzanego A.

Ustalenie czy ślady pochodzą od podejrzanego A.  Ujawnienie sprawcy zabójstwa. Badanie przy pomocy przyrządów optycznych. Wynik negatywny - wyeliminowano A z grupy podejrzanych.

-

 7 Ekspertyza biologiczna:
 • odzież podejrzanego Rachubińskiego,
 • krew podejrzanego,
 • krew Kukliński8ej.
Ujawnienie śladów krwi na odzieży podejrzanego, ustalenie jego grupy krwi i grupy krwi denatki. Ustalenie czy krew na odzieży Rachubińskiego jest krwią Kuklińskiej.  Metody serologiczne. Na marynarce ujawniono krew należącą doukładu: A2 Gma (-) Gmx (-). Ustalono, ze krew Rachubińskiego anleży do układu: A1 Gma (+) Gmx (+), zaś krew Kuklińskiej do:  A2 Gma (-) Gmx (-).  Wyeliminowanie możliwości pochodzenia plam krwi na marynarce od podejrzanego i potwierdzenie możliwości ich pochodzenia od denatki.
"Kac nieleczony mija po jednym dniu,leczony - po dziesięciu."


GALIEL@WEBGROUP 2005