Ekspertyza daktyloskopijna objęła swoim zasiągiem także inne części ciała, nie tylko odciski palców. Wśród badań daktyloskopijnych wyróżnia się m. innymi:

 • Cheiroskopję - czyli badanie odcisku wewnętrznej powierzchni dłoni. Ze względu na ilość materiału porównawczego jest to ekspertyza bardzo żmudna. Aby ułatwić sobie zdejmowanie śladu do porównań, czasem powierzchnię na której odbijamy ślad dłoni umieszcza się  np. na butelce lub wałku. 
 • Podoskopję - czyli badanie śladu nieobutej stopy. Czasem bada się również ślad psich łap.
 • Badanie linii białych - czyli lokalnych zmian skóry na skutek przemian fizjologicznych. Są one jednak zmienne - może je zmienić dieta, starzenie się, choroba. Dlatego też ekspertyza taka jest ekspertyzą czasową.  
 • Badanie blizn.
 • Poroskopię - metoda opiera się na założeniu, że wzajemne położenie porów skórnych ulokowanych na grzbietach listewek papilarnych jest stałe indywidualne i niezniszczalne. Jest to ekspertyza jakościowa, opisuje dokładnie wygląd i położenie porów. 
 • Krawedzioskopię - badanie krawędzi listewek papilarnych. Braki i przerosty komórek powodują, ze brzegi te nie są gładkie. Charakterystyczne ubytki i kształty pozwalają na jednoznaczną  identyfikację. 
 • Dermatoskopię - cała powierzchnia ciała ludzkiego podzielona na tzw. poletka skórne. Przybierają formę nieskomplikowanych figur geometrycznych (np. trójkątów, sześcianów itp.)
 • Konchoskopię  - czyli badanie odcisku małżowiny usznej. Badania wykazały, że budowa ucha jest charakterystyczna dla danego człowieka. Pozwala również na jego jednoznaczną identyfikację. Fakt ten wykorzystuje się także przy ustalaniu tożsamości zwłok nieznanych.
 • Frontoskopię - przedmiotem zainteresowania jest czoło i części doń przyległe. 
 • Gantiskopię - Badanie śladów rękawiczek. Materiały najczęściej spotykane to: skóra, tkanina, dzianina, lateks. Bada się uszkodzenia i błędy podczas produkcji oraz powstałe w wyniku używania. W tym przypadku przeprowadza się nie tylko identyfikację indywidualna, ale także grupową (pewne cechy charakterystyczne są np. jedynie dla rękawiczek lateksowych, inne dla skórzanych).
 • Cheiloskopię - badanie czerwieni wargowej. Więcej o cheiloskopii można się dowiedzieć tutaj

schemat podziału

Ogólnie daktyloskopie można podzielić na trzy główne działy:

 • dermatoskopię

 • cheiloskopię

 • i lofoskopię.

Dermatoskopia:

Cheiloskopia:

Lofoskopia:

"Nigdy nie kłóć się z głupcem - ludzie mogą nie dostrzec różnicy" - prawo Murphiego


GALIEL@WEBGROUP 2005