strona: 1, 2

Obecnie odciski można pobrać nawet z wnętrza rękawiczki. Tzw. „utajnione” odciski palców – nie widoczne gołym okiem (np. na skórze) znajduje się przy użyciu proszków ferromagnetycznych, barwionych i fluorescencyjnych, folii daktyloskopijnej a nawet lasera.

Metody wykorzystywane do ujawniania śladów linii papilarnych można z grubsza podzielić na:

 • optyczno-fotograficzne - oświetlenie i sfotografowanie śladu;

 • mechaniczne - przede wszystkim proszki daktyloskopijne, np. biel cynkowa, grafit, sadza angielska, tkanol itp. potem ślad przenoszony jest na folię daktyloskopijną;

 • metody chemiczne - roztwór ninhidryny, roztwór alloksanu, pary jodu czy azotan srebra itp. Czasem działają one jedynie w komorach cyjanoakrylowych czy próżniowych;

 • inne - pędzle magnetyczne i proszki ferromagnetyczne,
  sadza przy spalaniu sztucznych żywic, metoda radioaktywna lub laserowa.

W poniższej tabelce przedstawiono małe zestawienie tych metod (za J. Widacki - "Kryminalistyka"):

OPTYCZNE FIZYCZNE CHEMICZNE FIZYKO-
CHEMICZNE
oględziny w promieniowaniu widzialnym i UV

luminescencja własna

proszki daktyloskopijne:
zwykłe
ferromagnetyczne
fluorescencyjne

metalizacja próżniowa

czerń sudanowa

fiolet krystaliczny

ninhydryna

azotan srebra

czerń amidowa

DAB

luko zasada zieleni malachitowej

cyjanoakrylan

metody fluorescencyjne

jod

MMD

PD

Odciski palców nie są jedynymi badanymi odciskami skórnymi. Obecnie ekspertyza daktyloskopijna obejmuje o wiele więcej zagadnień. Co jeszcze jest badane można zobaczyć tutaj. 

Słowniczek

Daktyloskopia - dział kryminalistyki zajmujący się badaniem i porównywaniem rysunku listewek skórnych opuszków palców dłoni (linii papilarnych), stanowiących indywidualną cechę każdego człowieka. Podobnie niezmienne i stanowiące przedmiot badań są ślady pozostawione przez dłonie i stopy, a także inne części ciała: ucho, czerwień wargowa itp.

Linie papilarne ( fr. papillaire 'brodawkowy' od papille 'brodawka' z łac. papilla 'brodawka piersiowa' ) - wzniesione listewki skórne tworzące swoiste wzory na dolnych (wewnętrznych) powierzchniach dłoni, stóp.

Dermatologia -  dział medycyny - nauka o skórze i chorobach skóry, o ich przyczynach, rozpoznawaniu i leczeniu.

Skóra-  powłoka pokrywająca ciało kręgowców, także ludzkie, oddzielająca je od środowiska i zarazem łącząca je z nim, zbudowana z trzech warstw:

 • naskórka,
 • skóry właściwej,
 • tkanki podskórnej.

U człowieka skóra ma grubość 1-4 mm, jej powierzchnia wynosi ok. 16 000 cm2.

AFIS - Automated Fingerprint Identyfication Systems - Komputerowe systemy automatycznej daktyloskopijnej identyfikacji człowieka. Gromadzą ogromne bazy danych obrazów odcisków linii papilarnych. Pozwalają na automatyczne wprowadzanie oraz wyszukiwanie i porównywanie odcisków palców. Do najpopularniejszych należą : AFIS, PRINTRAK, MORPHO, NEC.

Najczęstsze metody ujawniania linii papilarnych to:

 • posypywanie proszkami daktyloskopijnymi
 • oględziny zwykłe i przy wykorzystaniu promieni ultrafioletowych
 • wykorzystanie tzw. czerni sudanowej
 • wykorzystanie par cyjanoakrylu (np. z Super Glue) - wymagają umieszczenia w specjalnych komorach, ale czasem wystarcza zamykane akwarium 
 • wykorzystanie azotanu srebra
 • spryskiwanie śladu roztworem ninhydryny
 • metoda radioaktywna.

Fiolet krystaliczny - chlorek heksametylotriaminotrifenylometanu), barwnik trifenylometanowy. Fiolet krystaliczny jest wskaźnikiem alkacymetrycznym, który przechodzi z formy zielonej do niebieskiej w zakresie pH 0,0-2,0.

Ninhydryna -C9H6O4, bezbarwne słupkowate kryształki o temperaturze topnienia 139°C, łatwo rozpuszczalne w wodzie, trujące, tzw. odczynnik Abderhaldena na aminokwasy, peptony i polipeptydy (daje niebieskie zabarwienie).

Z życia wzięte
Pierwszym procesem w USA, w którym wykorzystano jako dowód odcisk palca była na przełomie stulecia sprawa włamywacza Caesara Cella. Sędzia nie wierzył zbytnio ekspertowi daktyloskopii więc zarządził eksperyment: wybrał losowo 15 osób z widowni i poprosił ich zył zbytnio ekspertowi daktyloskopii więc zarządził eksperyment: wybrał losowo 15 osób z widowni i poprosił ich o zostawienie odcisków na na szybie. Potem jedna z tych osób zostawiła odcisk na blacie biurka. Ekspert (który na czas "zbierania " odcisków został wyproszony z sali) miał wskazać, która osoba zostawiła ślad na biurku. Ku zdziwieniu sędziego wskazał bezbłędnie "właściciela" już po kilku minutach.
strona: 1, 2
Skomentuj artykuł na forum
:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych." - Isokrates


GALIEL@WEBGROUP 2005