strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

"Nasza extra facyjata - czyli system biometryczny i jego problemy na podstawie rozpoznawania obrazu twarzy"

Twarz ludzka charakteryzuje się dużą różnorodnością obrazów pozyskiwanych dla tego samego obiektu. System identyfikacyjny musi rozpoznawać twarz z obrazu pomimo różnic pomiędzy obrazami danej twarzy uzyskanymi w różnych warunkach. Zasadniczy wpływ ma tu intensywność oświetlenia, kąt patrzenia kamery, a także mimika oraz dodatki takie jak okulary, wąsy itp. Uwzględnić należy także odległość osoby rozpoznawanej od urządzenia wejściowego..

Proces automatycznej identyfikacji twarzy podzielimy sobie na cztery podstawowe etapy:
- pozyskania obrazu z urządzenia wejściowego,
- obróbki wstępnej pozyskanego obrazu,
- rozpoznania,
- weryfikacji i kontroli poprawności.

Każda z poszczególnych faz charakteryzuje się odrębną grupą problemów, a co za tym idzie inną specyfiką rozwiązań.
Ważnym etapem jest właściwe zlokalizowanie twarzy na obrazie.
Problem ten jest ściśle powiązany z rozpoznawaniem obiektów i coraz częściej rozpatrywany jest samodzielnie jako oddzielny temat badań.
Schemat przedstawiony poniżej pozwala prześledzić w dużym uproszczeniu drogę od pozyskania obrazu z urządzenia wejściowego do podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu obrazu jako rozpoznanego.


Pozyskanie obrazu twarzy z urządzenia wejściowego

Przez pozyskanie obrazu twarzy z urządzenia wejściowego rozumie się lokalizację i wyodrębnienie poszczególnych twarzy ludzkich z obrazu rejestrowanego przez urządzenie wejściowe ( zwane dalej kamerą ). Wyodrębnienie polega najczęściej na otoczeniu obrazu twarzy zdefiniowaną ramką ( nie koniecznie prostokątem ) i przygotowaniu zaznaczonego obszaru do dalszego przetwarzania jako odrębnego, indywidualnego obrazu. Na obrazie wejściowym może zostać zarejestrowane wiele twarzy ludzkich oraz obiekty przypominające twarz ludzką. Należy wykluczyć także możliwość rozpoznawania twarzy ludzkiej na rysunku, kartach do gry itp. Jednocześnie system musi umieć eliminować struktury podobne do twarzy ludzkiej, nie powodując "gubienia" rzeczywistych obiektów.
Przykład poniżej ilustruje możliwości błędów w tym etapie rozpoznawania:


strona: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Skomentuj artykuł na forum

:: Jak odczytać fałszywe dokumenty i numery VIN
:: DISCOVERY - Zbrodnie, które wstrząsnęły światem
:: Człowiek z Maree
:: Tajemnica Gatton
:: Tutoriale kryminalistyczne

:: NOWE! Puzzle

:: Przygody detektywa Maxa

:: Quiz
:: VIII Edycja Konkursu Wiedzy Kryminalistycznej im. prof. Brunona Hołysta
:: Test wiedzy o historii medycyny
:: Test wiedzy o kryminalistyce i medycynie sądowej
:: Układanka
:: Zagadki kryminalne

"Wszystkich wielkich odkryć dokonano przez pomyłkę." - Prawo Younga


GALIEL@WEBGROUP 2005